Projekt SERVIS

Projekt SERVIS

Na jaře 2019 spustila APPLiA CZ dobrovolný projekt SERVIS - Podporujeme výchovu nových servisních techniků ve spolupráci s vybranými výrobci z řad členů sdružení APPLiA CZ a středních odborných škol a učilišť v Chomutově, Plzni, Praze a Ostravě. Zapojit se do projektu mohl a stále může kterýkoliv ze členů sdružení APPLiA CZ. Školy byly osloveny a vybrány pro projekt jak na základě možností výuky v daném oboru, kvalitní spolupráce a přístupu, tak i na základě jejich geografické polohy, aby byly pokryty různé regiony v ČR.

Hlavním důvodem pro vytvoření tohoto projektu je, že (nejen) v ČR postupem času ubývá servisních techniků - opravářů domácích spotřebičů. A výrobci domácích spotřebičů, kterým záleží na zodpovědném přístupu ke spotřebitelům a i enviromentálním dopadům, chtějí, aby se jejich spotřebiče, pokud to bude možné, spíše opravovaly, než vyhazovaly a vyměňovaly za nové. Zkrátka- chtějí tento trend změnit. Proto se výrobci zapojení do projektu rozhodli podpořit školy, kde se podobné obory vyučují. A to jak materiálně (dovezením spotřebičů, na kterých se žáci mohou učit), tak edukativně (proškolováním učitelů a vytvářením skript pro žáky). Žáci tedy pracují jak s nejnovějšími výrobky, tak s nejnovějšími informacemi o těchto výrobcích.

Pro organizaci projektu vytvořilo sdružení APPLiA CZ pracovní skupinu SERVIS, kde jsou jak zástupci výrobců, tak zástupci škol participujících v projektu. APPLiA CZ v minulých letech zorganizovala předávání nových výrobků do škol od výrobců, dále již několikátou vlnu školení učitelů profesionálními školiteli ze strany výrobců.

Zcela zásadní přínos pro celý projekt byla tvorba učebnice do škol. Bylo nutné zajistit autorská práva na učebnici, která byla vytvořena sesterskou APPLiA HU a její překlad z maďarštiny. Toto se povedlo v průběhu roku 2021 a na podzim 2021 byla učebnice v češtině již k dispozici školám pro výuku ve školním roce 2021-22.

Dalším stěžejním bodem, který účastníci projektu nyní řeší, je komunikace se servisy, které stojí o přijímání žáků ze škol do praxe.

Od roku 2022 se výrobci rozhodli podpořit tento projekt také mediálně. A to cestou vynaložení nemalých finančních prostředků na marketingový plán, který má za úkol přiblížit možným uchazečům o studium a jejich rodičům toto řemeslo a "oživit" zájem žáků o obor servisního technika. Účastníci projektu totiž mají za to, že tento obor má budoucnost a jedná se o zodpovědnou a smysluplnou práci pro přední světové výrobce domácích spotřebičů.
Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo