OEEZ

OEEZ

Platná stávající legislativa v ČR v oblasti zpracování elektrického a elektronického odpadu je pouze Zákon o odpadech 185/2001 Sb., nicméně Evropský parlament vydal Směrnici o odpadních elektrických a elektronických zařízeních 2012/19/EU, která musí být členskými státy implementována do 5. července 2020. Očekáváme tedy blízké legislativní změny k této tématice.


Legislativa k odpadním elektrickým a elektronickým zařízením slouží především k tomu, aby se zajistil sběr vysloužilých spotřebičů a následné nakládání s nimi a jejich zpracování. Výrobci se k tomuto tématu staví čelem a snaží se pomoci zpracovatelům vysloužilých spotřebičů dodáváním informací, které zadávají do takzvané "i4r platformy" (information for you). Více informací o tomto projektu naleznete zde: https://i4r-platform.eu/about/.


Nový zákon o výrobcích s ukončenou životností 542/2020 nyní naleznete na našem webu.

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo