Novinky

Webináře New Energy Labelling 2021

V polovině března 2021 se APPLiA CZ podílela na organizaci a prezentaci webinářů k novému energetickému štítkování, které vchází v platnost k 1. březnu 2021.


15. března zorganizovala asociace APPLiA CZ společně s agenturou SEVEn, Asociací spotřební elektroniky (ASE), ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) a státní energetickou inspekcí (SEI) webináře ohledně změn v energetickém štítkování pro členy asociací APPLiA CZ a ASE jakožto výrobce spotřebičů, kterých se tyto změny týkají. 

16. března následoval seminář organizovaný Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR pro členy Svazu, jehož se jakožto prezentující za APPLiA CZ zúčastnil generální ředitel Radek Hacaperka. 

17. března byl ještě třetí webinář pro prodejce spotřebičů, kteří by měli při prodeji spotřebičů dodržovat stejná pravidla pro energetické štítky, jako výrobci.

Prezentace z těchto webinářů naleznete jak v českém, tak anglickém jazyce na našich webových stránkách společně s tiskovou zprávou vydanou za účelem propagace nových změn v energetickém štítkování zde: https://www.appliacz.cz/energeticke-stitky

Webináře New Energy Labelling 2021

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo