Novinky

TERMÍN PŘIPOMÍNEK PRO STUDIUM RECYKLOVANÉHO OBSAHU A CRM

Druhé setkání zúčastněných stran o přípravné studii Ekodesignu v rámci pracovního plánu 2022–2024 o opatřeních týkajících se materiálů a recyklovaného obsahu výrobků se konalo 2. července. Během setkání konzultant představil návrh zprávy 1. fáze a přípravné práce na 2. fázi (prezentace a závěrečná zpráva jsou k dispozici zde).

Uzávěrka návrhu zprávy 1. fáze je 30. července, přičemž lhůta pro připomínky k přípravným pracím 2. fáze byla prodloužena do září. Společnost APPLiA bude muset podat zprávu konzultantovi ve vhodném datu v září, aby poskytla informace (zejména o ledničkách, pračkách a elektromotorech). Sekretariát a předseda pracovního plánu SG brzy naplánují sérii výzev k přípravě příspěvku APPLiA.

TERMÍN PŘIPOMÍNEK PRO STUDIUM RECYKLOVANÉHO OBSAHU A CRM

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo