Novinky

Stanovisko APPLiA k normám pro zpracování WEEE

Na základě studie, kterou nechala Komise vytvořit v roce 2019 ohledně účinnosti dodržování norem CENELEC v jednotlivých členských státech navrhli konzultanti této studie tři možné postupy pro členské státy:
1) Nedodržování žádných společně nastavených pravidel, nechat na výrobcích, jak budou plnit EPR
2) Zákonem vyžadovat od zpracovatelů EEVUŽ dodržování norem CENELEC
3) Navrhnout společné minimální požadavky pro zpracování EEVUŽ pro celou EU

APPLiA podporuje variantu číslo 2, protože normy CENELEC jsou podle ní dostatečně obsáhlé a vytváří jednotné podmínky pro zpracovatele po celé EU a to jak z hlediska soutěžního, tak z hlediska environmentálního. Tato varianta zároveň nejlépe podporuje investici a inovaci zpracovatelských linek jejími operátory, která je potřeba, aby úroveň technologie zpracování EEVUŽ šla ruku v ruce s úrovní technologií výrobků.

Podpora varianty 2 neznamená, že APPLiA trvá na povinné certifikaci externími auditory, ani že musí být nutně postupy externí auditorské organizace WEEELABEX (jedna z akreditovaných certifikujících organizací) brány jako ty jediné správné postupy.


Celé stanovisko v AJ najdete na našem webu v sekci OEEZ.

Stanovisko APPLiA k normám pro zpracování WEEE

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo