Novinky

Seminář k novele zákona o ochraně spotřebitele

7. a 14. února proběhly semináře k novele zákona o ochraně spotřebitele (374/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů) organizované sdružením APPLiA CZ ve spolupráci s advokátní kanceláří Matzner. Semináře sdružení APPLiA CZ zorganizovalo pro své členy a byly zaměřené hlavně na novinky týkající se povinností výrobců ve spojitosti s e-shopy. Seminářů se zúčastnilo dohromady kolem 50 účastníků, někteří dokonce z řad obchodních partnerů mezi kterými byli i zástupci některých servisů, kterých se novela také týká. Diskuze k jednotlivým novinkám v zákoně se tedy otevřela od primární pozornosti na e-shopy i do ostatních oblastí jako právě například k servisům. Veškeré dotazy jsme zaevidovali a ty, u kterých byla potřeba bližší interpretace zákona ze strany dozorového orgánu (Česká obchodní inspekce) jsme zaslali s prosbou o odpověď na Českou obchodní inspekci.

Seminář k novele zákona o ochraně spotřebitele

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo