Novinky

RoHS

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo tento týden nový Manuál k nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních. Tento manuál je určen pro všechny hospodářské subjekty a jednotlivce uvádějící elektrická a elektronická zařízení na český trh a jeho cílem je v oblasti RoHS napomoci při plnění požadavků nařízení vlády. Manuál není závazným ani úplným výkladem právních předpisů, k tomu je oprávněn pouze soud, nikoli orgán veřejné správy. Slouží jako vysvětlení požadavků právních předpisů, zahrnuje rozhodovací strom a vývojové diagramy a přirozeně pokrývá pouze některé otázky vznikající při aplikaci nařízení vlády č. 481/2012 Sb. ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb. Manuál naleznete ke stažení v sekci Eco-design.

Manuál je Ministerstvem průmyslu a obchodu pravidelně aktualizován. Naposledy byl aktualizován v září 2018.

RoHS

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo