Novinky

Odpadový balíček

Odpadový balíček (Zákon o odpadech, Zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností a s ním související Změnový zákon a Zákon o obalech) byl v pondělí 1.12.2020 odhlasován Poslaneckou sněmovnou ČR, která přehlasovala Senát ČR a tímpádem nepřijala pozměňovací návrhy vzešlé ze Senátu ČR. Finální podoba zákonů je tedy taková, jakou ji navrhovala Poslanecká sněmovna ke schválení Senátu. Poslanecká sněmovna dá nyní balíček k podpisu prezidentu ČR s účinností od 1.1.2021.


Zákon o odpadech - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=676&CT1=11

Zákon o výrobcích s ukončenou životností - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=677&CT1=11

Změnový zákon - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=678&CT1=11

Novela zákona o obalech - https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=679&CT1=11

Odpadový balíček

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo