Novinky

Nový prezident sdružení

Protože k 4. dubnu 2019 skončilo volební období pana Tomáše Abrahama (Miele) na pozici prezidenta sdružení APPLiA CZ, byla předmětem dnešní Valné hromady také volba nového prezidenta sdružení.
Valná hromada postupovala podle §5 čl. 5.4 podbod 2 Stanov sdružení a dalším v seznamu členů byl na řadě zástupce za firmu BEKO Spólka akcyjna - pan Roman Kantor.
Pan Kantor splňoval veškeré požadavky podle Stanov a Valná hromada odhlasovala jeho zvolení jakožto prezidenta sdružení APPLiA CZ pro nadcházející 2 roky.

Nový prezident sdružení

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo