Novinky

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1781 - Ekodesign udržitelných výrobků

V pátek 30. června bylo v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněno nařízení o Ekodesignu udržitelných výrobků. Vstoupí v platnost dvacátým dnem po vyhlášení. 

APPLiA EU připravila informační list s nadcházejícími požadavky a harmonogramem sekundární legislativy.

Odkaz najdete zde: Regulation - EU - 2024/1781 - CS - EUR-Lex (europa.eu)

Informační list - APPLiA EU: 2024-07-01_ESPR_APPLiA Factsheet for members_Final_Landscape.pdf


Nařízení Evropského parlamentu a Rady  (EU) 2024/1781 - Ekodesign udržitelných výrobků

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo