Novinky

Ministerstvo školství udělilo záštitu projektu SERVIS - podporujeme nové servisní techniky

APPLiA CZ zažádala ministerstvo školství dne 6. května 2022 o záštitu projektu SERVIS - podporujeme nové servisní techniky. Sdružení APPLiA CZ se tomuto projektu věnuje již od roku 2019 a projekt je již dobře rozeběhnutý, spolupráce škol s výrobci funguje velmi dobře a proto se APPLiA CZ rozhodla pro tento krok, aby dala oficiálně najevo i navenek, že se jedná o plnohodnotný projekt, za kterým stojí důvěryhodné společnosti, kterým jde společně o zlepšení situace se servisními techniky v České republice. Proto je nám ctí, že ministerstvo školství této žádosti vyhovělo a APPLiA CZ dne 27. května 2022 obdržela diplom se záštitou projektu ze strany MŠMT pro rok 2022.

Ministerstvo školství udělilo záštitu projektu SERVIS - podporujeme nové servisní techniky

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo