Novinky

Chybí servisní technici. Výrobci domácích spotřebičů tuto situaci řeší.

Praha 21. listopadu – Sdružení výrobců domácích spotřebičů v ČR APPLiA CZ, zastupující celosvětové výrobce, jedná o možnostech budoucí spolupráce se čtyřmi tuzemskými státními středními odbornými školami v Praze, Plzni, Ostravě a v blízké budoucnosti i v Brně o podpoře výchovy nových servisních techniků. Důvodem je zásadní nedostatek opravářů domácích spotřebičů na trhu a současně i podpora prodlužování životnosti přístrojů v souladu s politikou Evropské Unie. Na projektu APPLiA CZ spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

APPLiA CZ spolu se zástupci škol a výrobců v současnosti definuje oblasti spolupráce. Pro tento účel byla vytvořena pracovní skupina, která by měla připravit úpravu školního vzdělávacího programu (ŠVP) se zaměřením na výuku oprav domácích spotřebičů. Druhá pracovní skupina se zabývá problematikou zatraktivnění oslovování žáků základních škol za účelem zvýšení jejich motivace ke studiu dle upravených ŠVP. Jedním z cílů projektu je, aby první absolventi tyto obory absolvovali v horizontu 3-4 let.

"Nová evropská legislativa vytváří tlak na delší životnost a opravitelnost domácích spotřebičů, což bude do budoucna vyžadovat potřebu většího množství odborných servisních techniků. Nové nařízení nicméně přichází v době, kdy vlivem stagnující výuky a vlně odchodu do důchodů počet opravářů spíše klesá. Po zhruba dvacetileté stagnaci je proto potřeba tyto obory znovu nastartovat a systematicky rozvíjet," říká Radek Hacaperka, generální ředitel sdružení APPLiA CZ, a dodává: „V tuto chvíli se jedná o pilotní spolupráci s vybranými školami, do budoucna bychom tento projekt rádi dále rozvíjeli.“

Nařízení Evropské komise platné od 1. října 2019 zavádí vedle nových energetických štítků na výrobcích také nové parametry pro jejich životnost, opravitelnost a možnosti modernizace, recyklovatelnost a obsah recyklovaných materiálů. Pro chladicí spotřebiče, myčky nádobí pro domácnost, pračky a pračky se sušičkou pro domácnost, elektronické displeje a chladicí spotřebiče s přímou prodejní funkcí byly zavedeny požadavky týkající se dostupnosti náhradních dílů, snadné vyměnitelnosti a přístupu profesionálních opraven k informacím o opravách a údržbě.

O APPLiA CZ:

Sdružení výrobců spotřebičů APPLiA CZ (dříve CECED CZ) vzniklo v ČR roce 2003. Jejími členy je většina výrobců domácích spotřebičů, které jsou v České republice prodávány. Hlavním cílem je obhajovat a zastupovat zájmy členů při jednání s vládou a vládními úřady nebo koordinovat spolupráci výrobců s evropskými i mezinárodními úřady. Zároveň poskytuje a zajišťuje svým členům odborné služby, jako např. poradenství a konzultace v oblastech profesního zájmu členů. Sdružení je členem Hospodářské Komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR a také Svazu obchodu a cestovního ruchu. Prostřednictvím těchto organizací se APPLiA CZ aktivně podílí na vývoji legislativy.

Chybí servisní technici. Výrobci domácích spotřebičů tuto situaci řeší.

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo