APPLiA

APPLiA

Principy

Aktivity APPLiA se realizují v rámci následujících zásad:

  • Rozhodnutí jsou založena na konsenzu. V opačném případě jsou přijímána kvalifikovanou anebo jednoduchou většinou s příslušnou úrovní donucení.
  • Každé národní sdružení má jeden hlas. Přímí členové mají přidělené hlasy podle obratu výrobku v rámci produktové a geografické oblasti APPLiA.
  • Rozhodnutí vyžadují dohodu mezi společnostmi a národními sdruženími; žádné sdružení nemůže zrušit jiné.
  • Na financování se podílí 50 % přímí členové a 50 % národní sdružení.
  • Národní sdružení plně realizují reprezentaci všech svých členů.

Struktura APPLiA

Rozhodovací struktura sdružení APPLiA je vypracována tak, aby se do rychlého procesu rozhodování zapojili všichni členové, kterých se daná záležitost týká.
Valná hromada je suverénní orgán, který reprezentuje všechny členy a rozhoduje o všeobecných strategických zájmech.
Řídící výbor je složen ze zástupců výrobců na podnikatelské anebo vedoucí výkonné úrovni. Předkládá návrhy Valné hromadě.
Rada doporučuje Generálnímu řediteli, jak zavést do praxe rozhodnutí Valné hromady a Řídícího výboru.
Tři produktové divize – Velké spotřebiče, Malé spotřebiče a Vykuřovací, ventilační a klimatizační zařízení – analyzují a vytvářejí politiku specifických výrobků v rámci Valné hromady.
Technický výbor je otevřen pro všechny členy a vyvíjí návrhy o technických záležitostech. TV pověřuje hlubším hodnocením Pracovní skupiny a komise.
Výbor národních sdružení reprezentuje ředitele různých členských národních sdružení.

Pracovní skupiny a pracovní komise se vytvářejí za účelem řešení konkrétních požadovaných témat a problémů.

Pracovní skupiny a Pracovní komise

Pracovní skupiny analyzují specifická technická a obchodní témata a připravují posudky pro Řídící a Technický výbor anebo pro jednu z Produktových divizí.


Webové stránky: https://www.applia-europe.eu/

Jsme členy

Logo

Jsme partnery

Logo